(Klik op de foto voor een grote weergave)

Het project

Op 25 september 2019 zijn alle bewoners van de Margriet-, Marijke- en Willem de Zwijgerstraat geïnformeerd over de sloop-nieuwbouwplannen van Rhiant. Een ingrijpende maar noodzakelijke keus met veel impact voor de bewoners. Op deze pagina vindt u alle informatie over het project.

Wat gaan we doen?

Rhiant gaat de komende jaren de woningen in de Oranjebuurt (Margrietstraat, Marijkestraat, Willem de Zwijgerstraat) slopen en vervangen door nieuwbouwwoningen en appartementen. Het zal hierbij gaan om het bouwen van meer sociale huurwoningen, die voldoen aan de behoeften en wensen van toekomstige huurders, die duurzaam zijn (energieneutraal en van gas los) en (deels) geschikt zijn om langer zelfstandig in te wonen.

Ontwikkeling nieuwbouwplan

Samen met de klankbordgroep, gemeente en het architecten bureau KAW hebben we gewerkt aan een ontwerp voor het nieuwbouwplan van de Oranjebuurt. De eerste concept plannen zijn gemaakt en op 15 juli 2020 aan de bewoners gepresenteerd. Hieronder vindt u de presentatie en de tekeningen van deze concept plannen. Inmiddels is er een definitief ontwerp voor de Oranjebuurt. Ook deze kunt u hieronder terugvinden.

(klik op de foto's voor een grote weergave)

Waarom herontwikkelen?

Dit was geen eenvoudige keuze. Het is belangrijk dat Rhiant zorgt voor voldoende woningen van goede kwaliteit passend bij de behoeften van woningzoekenden nu en in de toekomst. Ook wordt er van ons verwacht dat wij ons woningbezit verder verduurzamen (isoleren en van gas los). We hebben daarom grondig onderzoek gedaan naar de best mogelijke manier om de woningen in de Margrietstraat, Marijkestraat en Willem de Zwijgerstraat klaar te maken voor de toekomst.

Helaas bleek het erg kostbaar om met renovatie de huidige woningen te verduurzamen en levensloopbestendig maken. De kwaliteit die renovatie oplevert is lager dan nieuwbouwkwaliteit en de plattegrond van de woning blijft daarbij hetzelfde. Daarnaast biedt nieuwbouw op deze locatie ook de mogelijkheid meer woningen te bouwen dan er nu staan. Daarom is het besluit genomen de komende jaren de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw.

Presentatie bewonersavond (15 juli 2020)

Wat betekent dit voor u?

De sloop van de woningen betekent dat alle huidige bewoners hun woning moeten verlaten en naar een andere woning moeten verhuizen. We begrijpen dat dit ingrijpend is voor onze bewoners. Veel van hen hebben hier immers jarenlang met veel plezier gewoond. Rhiant zet zich daarom in om de bewoners zo goed mogelijk te begeleiden.

Het Sociaal Plan

We krijgen de vraag wel vaker: waar heb ik recht op als bewoner? Samen met de klankbordgroep hebben we een sociaal plan opgesteld. In het sociaal plan staan uw rechten, onze plichten en de wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld de verhuiskostenvergoeding. Maar ook worden de afspraken rondom voorrang bij woningtoewijzing, de terugkeergarantie en vergoedingen (bijvoorbeeld voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen) besproken.

De klankbordgroep

Aan alle bewoners van de Oranjebuurt is gevraagd of zij wilden deelnemen aan de klankbordgroep. Hieruit is de klankbordgroep ontstaan. Zij zijn er om de belangen te behartigen van alle bewoners van de buurt. Samen met deze groep, de gemeente, het architectenbureau en met hulp van de huurdersraad kijken we naar hoe de Oranjebuurt er in de toekomst uit zal zien. Ook bespreken we hoe we de leefbaarheid van de buurt goed kunnen houden. Daarnaast kijkt ook nog een klankbordgroep van omwonenden mee. Zo werken we samen aan de toekomstige Oranjebuurt.

De klankbordgroep kijkt ook naar de rechten die alle bewoners hebben. Deze komen terug in het sociaal plan. Om de klankbordgroep zo goed mogelijk de gelegenheid te geven om de belangen te behartigen van alle bewoners in de wijk, is er ook een woning ter beschikking gesteld om bij elkaar te komen. Daarnaast wordt een professionele bewonersbegeleider ingehuurd voor extra inhoudelijke ondersteuning en begeleiding in dit proces.

Planning

De planning ziet er voorlopig als volgt uit:

Voorjaar 2024: Oplevering 17 Eengezinswoningen
Eind 2024: Oplevering 59 appartementen

Medio 2025:  Oplevering 17 levensloopbestendige woningen
Medio 2025: Oplevering 23 EengezinswoningenDeze planning is onder voorbehoud.
Dit soort projecten nemen altijd veel tijd in beslag en zijn ingewikkeld. Met een project zo groot als de Oranjebuurt kan het zijn dat de planning verschuift.
Wij houden u hierover natuurlijk op de hoogte.

Verhuur leegstaande woningen

Inmiddels zijn al een aantal bewoners verhuisd. Vanaf de verhuizing komen de woningen leeg te staan. Vanaf januari 2020 worden deze leegstaande woningen verhuurd onder de leegstandswet. Dit wil zeggen dat de huizen tot aan de sloop verhuurd worden aan tijdelijke huurders. Deze woningen worden niet door Rhiant verhuurd, maar door een gespecialiseerde organisatie, Interveste. Interveste is een professionele organisatie die gespecialiseerd is in het tijdelijke beheer van leegstaand vastgoed door plaatsing van zorgvuldig geselecteerde tijdelijke bewoners. Wilt u meer weten over deze organisatie? Kijk dan op www.interveste.nl.

Veelgestelde vragen

Vragen van bewoners

We proberen in deze tijd zoveel mogelijk door te blijven werken aan het project. Maar het coronavirus heeft effect op onze werkzaamheden voor het project. We kunnen bijvoorbeeld lastig vergaderen met de klankbordgroep of overleggen met de gemeente. Het project lijkt voorlopig nog geen vertraging hierdoor op te lopen.

Over het project

Vanaf januari 2020 worden de leegstaande woningen verhuurd onder de leegstandswet. Dit wil zeggen dat de huizen tot aan de sloop verhuurd worden aan tijdelijke huurders. Deze woningen worden niet door Rhiant verhuurd, maar door een gespecialiseerde organisatie, Interveste. Interveste is een professionele organisatie die gespecialiseerd is in het tijdelijke beheer van leegstaand vastgoed door plaatsing van zorgvuldig geselecteerde tijdelijke bewoners. Wilt u meer weten over deze organisatie? Kijk dan op www.interveste.nl.

Bewonersbegeleiding

Onze bewonersbegeleiders Claudia en Marjette helpen u graag. Zij kunnen al uw vragen over het project beantwoorden. Daarnaast kunnen zij u ook helpen bij andere zaken, zoals het adviseren rondom het zoeken van een nieuwe woning.

Bewonersbegeleiding
T: 078 – 68 121 52
E: bewonersbegeleiding@rhiant.nl

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig