Wat gaan we doen?

Informatie voor omwonenden

Snel naar
(Klik op de foto voor een grote weergave)

De Oranjebuurt

De Oranjebuurt is de naam van het project van de herontwikkeling van de Margrietstraat, Marijkestraat en de Willem de Zwijgerstraat. De straten in de Oranjebuurt zijn in de jaren ’50 gebouwd. Toen al werden de huizen verhuurd aan huurders van Rhiant (toen nog Stichting Woningbeheer Algemeen Belang). Jarenlang hebben bewoners met veel plezier in de huizen gewoond. De woningen waren toe aan vernieuwing om ze klaar te maken voor de toekomst. Na onderzoek bleek dat het renoveren van de woningen te kostbaar was en dus niet mogelijk. Daarom worden de woningen gesloopt en bouwen we 115 nieuwe woningen terug.

We begrijpen dat de sloop en de bouw veel impact heeft op u als omwonende. We proberen u daarom tijdens het proces ook zoveel mogelijk mee te nemen in onze stappen. Op deze pagina kunt u alle informatie voor omwonenden terugvinden.

Wat gaan we bouwen?

Rhiant bouwt 115 nieuwbouw woningen en appartementen in de Oranjebuurt in Hendrik-Ido-Ambacht. De verdeling tussen deze woningen is:

 • 58 appartementen 
 • 40 eengezinswoningen
 • 17 levensloopbestendige woningen
In de afbeeldingen hiernaast kunt u zien hoe de woningen er uit komen te zien. [blok 4 afbeeldingen toevoegen]

Ontwikkeling nieuwbouwplan
Samen met de klankbordgroep (omwonenden en bewoners), gemeente en het architecten bureau KAW hebben we gewerkt aan een ontwerp voor het nieuwbouwplan van de Oranjebuurt. Inmiddels is er een definitief ontwerp voor de Oranjebuurt. Deze kunt u hieronder terugvinden.

(Klik op de foto voor een grote weergave)

Planning

Deze planning is onder voorbehoud. Dit soort projecten nemen altijd veel tijd in beslag en zijn ingewikkeld. Met een project zo groot als de Oranjebuurt kan het zijn dat de planning verschuift. Wij houden u hierover natuurlijk op de hoogte.

2023

 • Februari: Start bouw 17 eengezinswoningen woningen fase 1 en openbaar gebied fase 1 klaar maken.
 • Februari: Start bouw 58 appartementen fase 1 en openbaar gebied fase 1 klaar maken
 • Mei: Alle bewoners fase 2 zijn verhuisd.
 • Juni: Start slopen woningen fase 2 en gebied klaar maken voor bouw van nieuwe woningen fase 2.
 • Oktober: Gereed slopen woningen fase 2 en gebied klaargemaakt voor bouw van nieuwe woningen fase 2.
 • December: Gereed bouw 17 eengezinswoningen woningen fase 1 en openbaar gebied fase 1 klaargemaakt.
 • December: Oplevering nieuwbouw 17 eengezinswoningen fase 1
 • December: Start bouw 17 levensloopwoningen fase 2 en openbaar gebied fase 2 klaar maken.
 • December: Start bouw 40 eengezinswoningen fase 2 en openbaar gebied fase 2 klaar maken.

2024

 • Juni: Gereed bouw 58 appartementen fase 1 en openbaar gebied fase 1 klaargemaakt
 • Juni: Oplevering nieuwbouw 58 appartementen fase 1
 • Oktober: Gereed bouw 17 levensloopwoningen fase 2 en openbaar gebied fase 2 klaargemaakt
 • Oktober: Oplevering nieuwbouw 17 levensloopwoningen fase 2
 • Oktober: Gereed bouw 40 eengezinswoningen fase 2 en openbaar gebied fase 2 klaargemaakt
 • Oktober: Oplevering nieuwbouw 40 eengezinswoningen fase 2
  Deze planning is onder voorbehoud.