Herontwikkeling van 'De Oranjebuurt'

Herontwikkeling van 'De Oranjebuurt'

Rhiant heeft het voornemen om de komende jaren de eengezinswoningen aan de Margrietstraat, Marijkestraat en Willem de Zwijgerstraat te vervangen door nieuwe appartementen en eengezinswoningen. Een ingrijpende maar noodzakelijke keus met veel impact voor de bewoners. Woensdagavond 25 september zijn de bewoners hierover geïnformeerd.

We onderzochten de woningen aan de Margrietstraat, Marijkestraat en Willem de Zwijgerstraat om deze klaar te maken voor de toekomst. Uit dit onderzoek blijkt dat het helaas zeer kostbaar is de woningen aan te passen zodat ze ook voldoen aan de woonwensen van toekomstige bewoners en aan de duurzaamheidseisen van de toekomst (energieneutraal en van gas los). Daarom gaan we de komende jaren de eengezinswoningen slopen en vervangen door meer woningen, zowel appartementen als eengezinswoningen. Bewoners kunnen erop rekenen dat we hen op een zorgvuldige manier ondersteunen om goed te kunnen blijven wonen.

Begrip voor emoties bewoners

De sloop van de woningen betekent dat de bewoners hun woning moeten verlaten en naar een andere woning moeten verhuizen. 'Wij realiseren ons dat dit voor de bewoners ingrijpend is. Veel mensen wonen hier al jaren met plezier en het is niet niks je woning te moeten verlaten.', aldus Carlo Oostindie, directeur-bestuurder Rhiant.

Rhiant ondersteunt de bewoners zoveel mogelijk. De komende periode wordt iedere bewoner individueel bezocht. De persoonlijke situatie wordt dan besproken en het verhuistraject wordt uitgelegd. Ook wordt dan gekeken welk type woning het beste aansluit bij de wensen van de bewoners.

Nieuwbouw

Op dit moment is nog niet bekend hoe de nieuwe wijk eruit komt te zien. Wel hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd: minimaal net zoveel sociale huurwoningen, voldoen aan duurzaamheidseisen en geschikt voor langer zelfstandig wonen. Samen met bewoners en de gemeente wil Rhiant de komende periode de nieuwbouwplannen vorm geven.

Bekijk hier de veelgestelde vragen en de presentatie van 25 september 2019.

Gerelateerde artikelen